פיננסים

ביטוח משכנתא

הגעתם לרגע המיוחל, קניתם בית! ואחת מדרישות הבנק הנלוות לקבלת המשכנתא היא לבצע ביטוח משכנתא. אז מהו בעצם ביטוח משכנתא? זהו ביטוח נלווה לעסקת משכנתא שבדר"כ כולל בתוכו גם ביטוח מבנה וגם ביטוח חיים. ביטוח מבנה – מקנה כיסוי גם ללווה וגם למלווה (הבנק) במקרה של נזק לנכס המבוטח שבגינו נתנה המשכנתא (מה שעלול לגרום לירידת ערך), במקרה ומתרחש נזק בנכס, ניתן יהיה לשפץ ולהחזיר את הנכס לערכו המקורי. ביטוח חיים הינו ביטוח המקנה כיסוי במידה וחלילה אחד הלווים נפטר. עפ"י חוק, רשאי הבנק לחייב את הלווים לבצע ביטוח משכנתא כתנאי לעמידה בתנאי קבלת המשכנתא. לרוב, פרמיית הביטוח נקבעת בהתאם לגובה המשכנתא שנלקחה מהבנק ולפי שווי מכירת הנכס לקונה (לרוב ידרוש הבנק הערכת שווי ע"י שמאי מקרקעין)

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינו ביטוח המשלב בתוכו ביטוח חיים משולב בחיסכון. עובדים בעלי תוכנית ביטוח מנהלים יהיו זכאים לאחר פרישתם מהעבודה לקבלת סכום כספי, או חלילה לחילופין במקרה של פטירת העובד הביטוח מקנה תשלום למוטבים (שהוגדרו בפוליסה מתחילה). הפרמיה לתוכנית משולמת חודש בחודשו בהתאם לחישוב השכר.

פוליסות פיננסיות

פוליסה פיננסית היא אלטרנטיבת חיסכון (נקראת גם פוליסת חיסכון). בשונה מחשבון חיסכון בבנק, פוליסת החיסכון גמישה, לדוג': ניתן לבצע הפקדות באמצעות הוראת קבע, ניתן להקטין את סך הוראת הקבע, או לחליפים לעצור את החיוב כראות עיניכם. בנוסף, קיימת גמישות במשיכת כספי החיסכון. יש לציין שכל הפוליסות מפוקחות ע"י המפקח מטעם הביטוח.

קופות גמל

קופת גמל הינה כלי חיסכון לטווח הארוך הזוכה להטבות מס מהמדינה, המאפשר חיסכון קצבתי עד לגיל הפרישה באמצעות הפקדות חודשיות. את קופת הגמל ניתן להשקיע במגוון מסלולי השקעה שונים וכן ניתן להעביר ו/או לפצל את הכסף בין המסלולים השונים. לאחרונה הורחב השימוש בקופות הגמל וניתן לנהל בהן כסף פנוי (נזיל למשיכה), קופת גמל המיועדת לגיל השלישי, קופת חיסכון לילד (לא ניתן להשתמש בכסף עד הגעת הילד לגיל 18) וכל זאת בהטבות מס ייחודיות ומשתלמות במיוחד!

קרן פנסיה

קרן פנסיה הינה תוכנית המקנה לעובד או לעובד עצמאי תשלום חודשי קבוע לאחר שהגיע לגיל הפרישה, וכן במקרה של נכות או חלילה במקרה של פטירה (העברת תגמולי הפנסיה למוטבים). ההפרשות לקרן הפנסיה במקרה של עובד שכיר יתבצעו ע"י המעסיק, הפרשות לקרן הפנסיה במקרה של עובד עצמאי יופרשו ע"י העובד עצמו.

קרנות השתלמות

קרן השתלמות הינה תוכנית חיסכון עבור שכירים, ועצמאיים הפטורה ממס (בכפוף לתנאים מסויימים). בתחילה הוקמה הקרן לצורך מימון השתלמויות, כנסים, ולימודי המשך וכיום משמשת לרוב כחיסכון. יש לציין כי התוכנית אינה לטווח הארוך אלא לטווח של 6 שנים. בתום התקופה רשאי המוטב להשתמש בכסף לכל צורכיו.