ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים

הינו ביטוח המקנה כיסוי בגין נזקים בעת עבודת הקבלנות (נזקים העלולים להיגרם לציוד, לרכוש, או למבנה).

פוליסת קבלנים חייבת להיות מותאמת לצרכיו ועבודותיו של המבטח וכי היא כוללת סעיפים חיוניים המותאמים בקפידה ע"י סוכן הביטוח לאחר הבנת צרכיו של המבוטח, הן ברמת אחריות כלפיי המועסקים, כלפיי צד שלישי, וכלפיי הרכוש, הציוד והמבנה.