ביטוח עסק

ביטוח עסק מהו ?

כל אדם שיש לו עסק ראוי שידאג לביטוח עבורו. ישנם עסקים קטנים וישנם עסקים גדולים וכיום ניתן להתאים תנאים באופן פרטני לכל צורך , החשוב ביותר הוא לדעת להתאים את סוג הכיסויים לצרכיו המדוייקים של העסק – הן מבחינת מבנה ותכולה, והן מבחינת עובדים, העסקתם וזכויותיהם. הכיסויים המרכזיים בביטוח עסק הינם ביטוח המבנה ההכרחי בעיקר למבנה במידה ויינזק חלילה בשל נזקי אש, הצפה, או אסון אחר, וביטוח התכולה (מחשבים, ציוד אלקטרוני, ספרים, ריהוט, מכשירי חשמל, וכו') חשוב לבטח את כל התכולה למקרה נזק ו/או של פריצה ושוד מבית העסק. כמו כן, ישנם וניתן להוסיף כיסויים נוספים בהתאם לצרכי העסק, כגון: ביטוח צד ג', אחריות מקצועית, אובדן רווחים, חבות מעבידים, ותאונות אישיות.

ביטוח אובדן רווחים

הינו ביטוח המעניק למבוטח כיסוי במידה והעסק אינו יכל להמשיך בתפקודו כתוצאה מנזק למבנה או לרכוש (ישנם אירועים המוגדרים באופן ספציפיים שבעקבותם המבוטח זכאי לפיצויי ביטוח אובדן הכנסה)

ביטוח משרדים

ביטוח משרדים מעניק כיסוי המותאם לצרכיו היחודיים של המשרד המבוטח ובהתאם לדרישות הלקוח.

כיום משרדים רבים נמצאים בסיכון של פריצה, פגיעה ברכוש המשרד, תאונה עבודה של אחד מהמועסקים, תאונה שהתרחשה לצד שלישי, וכדו'. לכן חשוב מאוד לרכוש פוליסת ביטוח משרדים התואמת את צרכיי המשרד ולא להיות חשופים לתביעות שיכולות לגרום לנזקים, הן תדמיתיים והן כלכליים.

פוליסה זו תקנה עבור בעל המשרד שקט ואי דאגות!

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הינו ביטוח המעניק למעסיק המבוטח כיסוי בגין נזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד שלישי כתוצאה מפעילות העסק ו/או עובדי העסק.

ביטוח חבות מעבידים

הינו ביטוח המעניק כיסוי בגין נזק גופני או מחלה שנגרמו לעבוד כתוצאה מרשלנות ו/או תאונה במסגרת העבודה.

ביטוח אחריות מקצועית

הינו ביטוח המעניק למבוטח כיסוי בגין התרשלות בתפקידו ושכתוצאה מכך נגרם נזק לאדם אחר. במידה ותוגש נגד המבוטח תביעה הינו יהיה זכאי לכיסוי מטעם חברת הביטוח.

ביטוח אחריות המוצר

נועד להגן על יצרנים וייבואנים מפני תביעות של נזקים (גוף או רכוש) שנגרמו כתוצאה מפגם במוצר, והינו מעניק שיפוי במידה והחברה ו/או היבואן יצטרכו לשאת בתשלום כלפיי צד שלישי

ביטוח דירקטורים

הביטוח מיועד לדירקטורים ולנושאי משרה בכירים, שכן ביטוח זה מעניק מערך הגנה מפני תביעות אישיות בגין מעשה שלא כדין במסגרת תפקידם. מטרת הביטוח הינו לשמור על ביטחון כלכלי במקרה של תביעה כנגדכם.

ביטוח הנדסיים

ביטוח הנדסי הינו ביטוח המקנה מגוון של הגנות לאירועים שעלולים להתרחש במסגרת עבודות הנדסה, תשתיות ובניה. פרויקטים רבים חשופים לסיכונים ומשכך חשוב מאוד לבטח את הפרויקט ו/או העבודות בהתאם ע"מ לחסוך בין היתר נזקים פיננסים כבדים.

ביטוח קבלנים

הינו ביטוח המקנה כיסוי בגין נזקים בעת עבודת הקבלנות (נזקים העלולים להיגרם לציוד, לרכוש, או למבנה). פוליסת קבלנים חייבת להיות מותאמת לצרכיו ועבודותיו של המבטח וכי היא כוללת סעיפים חיוניים המותאמים בקפידה ע"י סוכן הביטוח לאחר הבנת צרכיו של המבוטח, הן ברמת אחריות כלפיי המועסקים, כלפיי צד שלישי, וכלפיי הרכוש, הציוד והמבנה.

 

ביטוח שכר מכני

הינו ביטוח המעניק כיסוי בגין שברים ו/או נזקים למגוון רחב של מערכות ומכונות.

כידוע היום אין מוצרים שהם חסינים מפני נזק או בלאי ומכאן נובעת חשיבות הביטוח שכן הוצאות תיקון או רכישת מערכת/מכונה חדשה עלולה להסתכם בהוצאה כלכלית כבדה.

ביטוח ציוד אלקטרוני

ראשית, מה כולל בתוכו ציוד אלקטרוני?

מערכות תקשורת, שרתים, מחשבים, מרכזיות, מערכות בקרה, וכדו'.

מטרת הביטוח הינה לכסות פגישה או נזק שנגרם לציוד. החברה המבטחת מעניקה פיצוי כספי בגין הנזקים ובכפף להמצאת אסמכתאות (לדוג': חשבונית תיקון)

במידה ואין אפשרות לתקן את הציוד או קיימת הערכה שהתיקון הינו בעלות יותר משווי הציוד עשוי הביטוח להעניק פיצוי כספי עד גובה עלות הציוד. כל זאת ועוד בהתאם לתנאי הפוליסה שנקבעו מראש.