ביטוח חיים

ביטוח אובדן כושר עבודה

במידה ונפגעה יכולתך לעבוד ולהשתכר באופן חלקי או מלא, הינך זכאי לקבלת פיצויי עבור השכר העתידי שהיית אמור לקבל.  במקרי תביעת אובדן כושר עבודה מומלץ להעזר בסוכן הביטוח שילווה את התהליך שכן הוא עלול להיות מורכב עד לקבלת אישור הזכאות.

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות מכסה הוצאות הקשורות לטיפולים רפואיים. אזרחי ישראל מבוטחים בביטוח ממלכתי (ביטוח קופ"ח), אך לצערנו במקרים מסויימים סל השירותים אינו מספק את כל צרכנו ומסיבה זו ביטוח בריאות פרטי חשוב מאוד. מטרת הביטוח הינה להקל ולצמצם הוצאות כלכליות במידה וחלילה תזדקקו לטיפול רפואי יקר.

ביטוח מחלות קשות

מטרת ביטוח זה הינו מתן כיסוי במקרה של מחלה קשה חלילה. בשונה מביטוח בריאות, בביטוח זה מגדירים מתחילה את רשימת המחלות בגינם יהא זכאי המבוטח לקבלת הפיצוי הכספי שיסייע להתמודדות הכלכלית הקשה בנשיאת מימון עלויות הטיפולים הרפואיים. חשוב לציין כי קיימים הבדלים בכיסויים בין חברות הביטוח השונות.

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הינו ביטוח המקנה עזרה מהזולת לאנשים שהפכו לתלותיים במידה רבה (אנשים שנזקקים לעזרה וליווי ברוב הפעולות השגרתיות)
מרבית המקרים הסיעודיים מתרחשים לקראת גיל זקנה, אולם במקרים מסוימים הצורך בעזרה עלול להתחיל בגיל מוקדם יותר.
פוליסת ביטוח סיעודי פרטית מבוססת בעיקר על פיצוי כספי מידי חודש. תקופת הפיצוי וסך הפיצוי נקבעים ע"י המבוטח בסמוך להפקת הפוליסה.
חשוב לציין כי כל פוליסה שונה בהגדרותיה – הן מבחינת גובה הפיצוי , הן מבחינת תקופת הכיסוי במקרה הצורך, וכדו'.

ביטוח ריסק

לרוב, כשאדם נפטר הוא משאיר אחריו משפחה. ביטוח ריסק נועד להעניק פיצוי כספי למוטבים (לרוב מדובר במשפחה) של הנפטר ע"מ לסייע למשפחה שנותרה ללא הכנסת הנפטר. יש לציין כי הסכומים שיועברו לחזקת המוטבים הינם סכומים שנקבעו מראש בין המבוטח לבין חברת הביטוח.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות מקנה כיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה, נכות רפואית, אשפוז, מקרה סיעוד או חלילה מוות וכל זאת כתוצאה מאירוע תאונתי.
אנו מציעים עבורך ביטוח תאונות אישיות שיקנה עבורך ועבור משפחתך הגנה ופיצוי כספי במקרה של תאונה, בכפוף לסכומי הביטוח שהוגדרו ואושרו בפוליסת הביטוח במעמד ההפקה.

ביטוח חיים למשכנתא

כל אדם שלוקח משכנתא מוכרח לבטח עצמו בביטוח חיים למשכנתא. נשאל מדוע? חלילה במקרה של פטירת הלווה, עלול להישאר על משפחתו נטל כלכלי כבד בגין החזרת תשלומי המשכנתא. משכך, במסגרת ביטוח חיים למשכנתא חברת הביטוח תשלם את יתרת החוב לבנק ובכך תסייע רבות למשפחה.