ביטוח דירה

ביטוח דירה

ביטוח דירה הינו ביטוח המכסה נזקים לדירה ולרכוש שבה כתוצאה מנזקי טבע, הצפה, נזקי אש, פיצוץ בדירה, גניבה, וכו'. יש לציין כי ביטוח מבנה בסיסי אינו מכסה נזקי מלחמה מכיוון שהמדינה מפצה את האזרח עפ"י חוק מס רכוש.

ניתן לרכוש ביטוח מבנה ותכולה, או לחילופין ביטוח מבנה בלבד, או תכולה בלבד (נתון לשיקולו האישי של בעל הפוליסה) הנתונים שיוטמעו בפוליסה לרוב מסתמכים על הצהרת המבוטח (שווי מבנה, שווי מוצרי חשמל, תכשיטים, ריהוט, וכדו') במקרים מסויימים ישלח סוקר ע"י החברה המבטחת לאימות הנתונים.

סיכונים נוספים שאינם מכוסים בביטוח הבסיסי הינם רעידת אדמה, נזקי צנרת, נזקים הנגרמים למבנה במקרה שוד או פריצה (שבירת דלתות/חלונות/קירות) רכישת כיסוי לסיכונים אלו נחשבים להרחבה בביטוח הסטנדרטי ותמורת הרחבה זו המבוטח ישא בתשלום פרמיה נוספת המחושבת בהתאם לנתוני הנכס המבוטח.

ביטוח משכנתא למבנה

הגעתם לרגע המיוחל, קניתם בית! ואחת מדרישות הבנק הנלוות לקבלת המשכנתא היא לבצע ביטוח משכנתא.

אז מהו בעצם ביטוח משכנתא?

זהו ביטוח נלווה לעסקת משכנתא שבדר"כ כולל בתוכו גם ביטוח מבנה וגם ביטוח חיים. ביטוח מבנה – מקנה כיסוי גם ללווה וגם למלווה (הבנק) במקרה של נזק לנכס המבוטח שבגינו נתנה המשכנתא (מה שעלול לגרום לירידת ערך), במקרה ומתרחש נזק בנכס, ניתן יהיה לשפץ ולהחזיר את הנכס לערכו המקורי. ביטוח חיים הינו ביטוח המקנה כיסוי במידה וחלילה אחד הלווים נפטר. עפ"י חוק, רשאי הבנק לחייב את הלווים לבצע ביטוח משכנתא כתנאי לעמידה בתנאי קבלת המשכנתא.

לרוב, פרמיית הביטוח נקבעת בהתאם לגובה המשכנתא שנלקחה מהבנק ולפי שווי מכירת הנכס לקונה (לרוב ידרוש הבנק הערכת שווי ע"י שמאי מקרקעין)